arpadfiai-Szent Korona értékrend
Menü
 
óra
 
kultura/hagyományok
kultura/hagyományok : A magyar (paraszt)ház mágikus titka! 1. rész

A magyar (paraszt)ház mágikus titka! 1. rész

  2012.10.13. 23:46

Aki járt már hagyományaikat még őrző vidéken, ott rácsodálkozhatott a magyar parasztházak, egységes építészeti megoldásaira. Aki eltöltöt bennük pár napot, az tapasztalahatta, hogy jó volt ott lenni. Aki pedig abba nőtt fel, ment, e sorok szerzője, az mindíg visszavágyik. Amikor Budapesten társasházba laktam, mindíg vágytam menni valahová. Amióta vidéken, egy félig hagyományos, vályog parasztházba, azóta szeretek otthon lenni.
Magyarországon olyan házak épültek, amelyekből teljesen egyértelműen kiderült bárki számára hogy csakis Magyarországon járhat.
Eközben mindenféle keleti térrendezési szabályok terjedése melett lassan feledésbe merülnek a magyar több ezer éves térrendezés szabályai. Pedig ezek a szabályok kifejezetten a Kárpát medence földrajzi adottságaira és a magyar emberek leki beálítottságára épülnek. Ahogy Indiába nem építenek magyar parsztházat, úgy nekünk se feltétlen szükséges vasati vagy a knai fang shui szerint berendezni házunk. Ehelyett térjünk vissza őseink bevált módszereihez.

 


A magyar paraszti házal házak természetes és egészséges anyagokból készültek, a magyar térrendezés szabályai szerint ezért jó bennük élni. Nekünk, magyaroknak olyan magas szintű építészeti, térrendezési hagyományunk és jelképrendszerünk van, amely minden külső hatást, utánzást fölöslegessé tesz.
A különféle kialakult térrendezési elvek keverése, csupán zavart okoz., mert ha innen is veszünk egy kicsit, meg onnan is, akkor egyik se érvényesül igazán. Mi magyarok maradjunk meg annál ami a miénk.

A háiányt pótlandó pár éve jelent meg a magyar ház mágikus titka című könyv, amelyet ajánlunk mindenkinek. Ebben a könyvben megtalálhatók azok az elvek, amelyek szerint őseink építkeztek, így az is kiderül, hogy a magyar ház szerkezete beony olyan kozmikus alapokon és jelképrendszeren nyugszik, amely a Teremtés folyamatának valós ismeretéből születtek.

Nem véletlenül négyszögletes a házak alaprajza, nem véletlen az ablakok formája, osztása, nem véletlen a házak tájolása, a kapuk elhelyezése, s nem véletlenek a különböző díszítések, ugyanis a magyar ház egy térbeli összetett rovásjel, amely a jelképek ismerői számára pontosan olvasható. Minden ház teremtés eredménye, egy-egy megvalósult gondolat. A gondolat nagyon finom erőforma, és megváltoztatni is csak gondolati úton lehet. Ezt az erőt még nem nagyon lehet mérni, a hatását viszont igen.Ezért jobb egy ősi parsztházban lakni. A pozitív illetve negatív gondolatok megváltoztatják az izmok erejét, a bőr állapotát, amit a műszerek kimutatnak (lásd hazugságvizsgáló). A ház tehát egyéni gondolatok, illetve nagyon erős kollektív gondolatok együttes eredménye. A nagyon erős, régóta működő kollektív gondolat a HAGYOMÁNY.


 

Őseink pontosan tudták, hogyan építkezzenek. A magyar térrendezés csodálatosan következetes és egységes rendszert alkot, amely évezredeken keresztül “bevált” a magyarság körében.

A magyar ház tájolása:
Kelet , előttem kelet előttem, dél: jobb kéz felől, észak , balkéz felől, nyugat a hátam mögött


A magyar parasztház formája általában egy hosszú téglalap volt, amely a rövidebbik végével az utcafrontra nézett, a tájolása keleti.

Az ősmagyarok legfontosabb, égtája a kelet volt, színe a fehér, állata a ló KELET – az ébredést, a megújulást, a feltámadást, jelenti. Az éltető nap keleten kel, ráadásul a felszabadító testvérnépek -Szkíták, hunok Avarok majd Árpád magyarjai is mindíg keletről érkeztek. A fehér a tisztaság a jóság szine. A ló pedig onnan jön, hogy lovasnép voltunk. A motorizáció előtt a legyorsabb közlekedési eszköz a ló volt.

 


 

a. DÉL – az éltető energia, feltöltő erő NYUGAT – a megnyugvásra, pihenésre utal. Energiája összehúz, összetart, körülölel, biztonságot ad. ÉSZAK – az éjszakával, a sötétséggel, mozdulatlansággal kapcsolatos.

A régi kultúrában a ház a Világegyetem kicsinyített mása volt,amelyet az adott hitrendszernek megfelelően tájoltak.
A tető
A parasztházak teteje nagyon hosszú ideig kizárólag sátortető volt, amit kontyos tetőnek vagy süvegnek hívtak. Ezt később sokfelé felváltotta a nyeregetető, mert a ház alapterülete hosszában megnyúlt. Nemcsak azért ilyen a formája, mert a hó és a víz könnyen lecsúszik ezekről a tetőkről. A tetőt a ház hosszában minden esetben a mestergerenda tartja.

Boldogasszony fa.

A télalap alapú keletre tájolt magyar parasztház a rövidebbik végével az utcafrontra nézett, és az utcafront felé a tetőt egy ágasfa tartotta.

Ezt az ágasfát Boldogasszony fájának nevezték.
A Boldogasszony a magyar hitvilágban az Istenanya, az Istenség női megvalósulása, a második Isteni személy, kit a népmesék Tündér Ilonaként is megőriztek, így ezt az ágasfát egyes helyeken Tündér Ilona fájának is nevezték
Gerenda:
. A házat hosszában mestergerenda tartja, amelynek faragása a Tejutat jelképezi. A Tejút a népi csillagászat nyelvén Tündérek útja vagy Hadak útja, Lelkek útja, a katolikusok menyorsazága. A végénél fekvő Szíriusz csillag pedig a Tündérfő.A tejutra utal a székelyek csaba királyfijának csillagösvénye. Ha a ház szerkezetét lefordítjuk a csillagok nyelvére, akkor a mestergerenda jelképezi a Tejutat, a Mestergerenda végénél lévő Boldogasszonyfája pedig nem más, mint a Tündérfő csillag, vagy az Istenanya lakhelye (ez a Szíriusz, amely évente egyszer, július 23-án együtt kel a Nappal, vagyis ilyenkor “Napba öltözik”.) Őseink ezt a csillagtérképet emlékeztetőként beépítették a házaikba, de elmondták a meséikben is, ráhímezték a ruháikra, abroszaikra, ágyneműjükre is.


Ha egy gyermek megszületett, arccal kelet felé, a mestergerenda alá fektették a bölcsőjébe. Ha valaki meghalt, ugyancsak a mestergerenda alatt ravatalozták fel, és éppen fordítva, arccal nyugatnak. A mestergerenda mutatta az utat a léleknek, hová érkezzen és merre távozzon. A “Mester” segítette az érkezőt és a távozót. A Mestergerendára csillagot, tejutat, szárnyas napot, illetve teremtés-szimbólumokat faragtak.

Régen pontosan tudták azt is, hogy a gerenda melyik részére kell faragni azt a csillagot, vagyis pontosan ismerték a szimbólum jelentését. Az apajogú nagycsaládok általában arccal kelet felé állnak be a világba, erre fordul a sátruk ajtaja is. Fő égitestük a Nap. Még az anyajogú társadalmat képviselőknél is a Hold tiszteletének nyomait találjuk. (László Gyula.)

A csúcsjel
A tetőszerkezet tetején a legtöbb régi házon megtalálható valamilyen csúcsjel. Általában tulipánt, csillagot, keresztet, X-jelet, gömböket, kettős keresztet faragtak egymás fölé. (A jelek és a sorrend azért volt, mert az ősi rovásírás első betűi egyben isteni jelképek. Az A betű az Anyaisten (4), a B betű az Atyaisten (X), a D betű pedig a testet öltött Atyaisten, vagyis a Fiúisten (+) és a Teremtő, vagy ahogy az ősi magyar hitvilág nevezte: “öregisten” – az ő jele az “Us+ (mint Ős).A csúcsdisz, tehát a szenháromságot és a teremtő Istent jeléképezte!

A homlokzat
Hasonló szimbólumokat faragtak rá, mint a csúcsdíszekre, a jelentésük is azonos. Nagyon gyakori a homlokzaton a Napjel!

A bejárat:

Magyarországon nagy hagyománya volt (és egyre inkább ismét van) a faragott vagy festett kapubejáratoknak. Ezek a kapuk nagyon sok olyan ősi szimbólumot tartalmaztak, amelyek a ház lakóinak spirituális védelmét szolgálták.
A kapuk boltíve az égboltot jelképezte: a kapu fölötti galambdúc a portát védő szellemek, az ősök lakhelyeként készült. Annak idején a kapura festett, illetve faragott jelek pontosan úgy olvashatóak voltak, mint ma bármelyik betűvel írt szöveg. Régen létezett a magyar kapukon egy “lélektükörnek” nevezett domború, fényes Nap-forma. Aki belépett, először mindenképpen szembetalálkozott saját képmásával, így megvizsgálhatta a lelkiismeretét, vajon jó szándékkal érkezett e.

A kapura feliratok is kerültek, amelyeknek természetesen szintén védő, áldó szerepük volt. Mint például: “A bejövőnek szállás, a kimenőnek békesség.” Vagy: “Jószívű jóbarát kapumon béjöhetsz.” A sok kapun ma is látható körbefutó hullámvonal-faragás eredetileg olyan kétfejű kígyó volt, amely védte-őrizte a portát. Ez a kétfejű kígyó egy csillagkép az ég északi sarkkörén. Minden ember ismerje és becsülje saját műveltségét, hagyományait és azok szerint éljen boldogan. Azokat feladni nincs értelme. A magyarok kövessék a a magyar szokásokat hibátlanul, és a többi nép is a sajátjait! (Láma Ngawang, tibeti tanító).

 Virágoskert

A kapun belépvén a vendéget a ház előtti virágoskert fogadta, amelynek- amelett, hogy barátságosá teszi a házat- eleink szimbolikus jelentőséget tulajdonítottak, hiszen a ház ölét, a termékenységet jelképezte. Egész éven át, még télen is virágoztak itt a virágok. Télen a télálló, bokorrá terebélyesedő rozmaring virágzott, amit szent növényként, istenfaként tiszteltek. Azt mondták őseink,hogy a virág a Nap földi kedve. Általában az eladó lányok gondozták, akikben legerősebben nyilvánult meg a kikelet megtermékenyítést váró ereje.

A ház bejárata
A régi házak ajtaja köztudottan nagyon alacsony volt, aki belépett rajta, mindenképpen fejet hajtott és levette a kalapját. A ház másik neve egyébként a “hajlék”, amelyben egyértelműen megmaradt a meghajlásra, tiszteletadásra való utalás.

A Tűzhely
A ház lelke. Ezért is került mindig a ház közepére. Őseink a tűznek különös jelentőséget tulajdonítottak, márcsak azért is, mert tüzet gyújtani nehéz volt. Bármilyen nagy ünnep volt, a családból valaki mindig otthon maradt, hogy vigyázzon a tűzre. Ugyanis a tűznek folyamatosan égnie kellett, az év egyetlen napját kivéve, amikor megszentelték és újragyújtották.Szent István törvénye a kötelező vasárnapi templomba menetel alól, a tűzörzőnek adott felmetést. A tüzet tilos volt piszkálni, nem volt szabad szemetet beledobni, nehogy megsértsék az Ős szellemét. A családi tűzhely azonos volt a családi múlttal, jövővel, jelennel, összetartozással, ezért óriási illetlenségnek számított, ha valaki például a szomszédba ment parazsat kérni, mert a saját tüze kialudt. (Még ma is él a mondás: háztűznézőbe mennek a lányok a fiús házhoz – ez is abból ered, hogy a tűzben a ház szelleme lakik, így a “háztűz” az egész családot, nemzetséget, vérvonalat jelképezte).

A magyar térrendezés a tűzhelytől indul. A tűzhely mögül kelet felé nézve látható a ház legértékesebb része. Ez után következik a jobb kéz felé eső rész, majd a bal kéz felé eső, és végül, a legkevésbé értékes az, ami a hátunk mögé kerül.

Első szoba

A ház legértékesebb része. A régi egyterű ház funkcióját örökölte,ezért is nevezik máig első HÁZnak, csak a tűzhelyt költöztették ki később a közepéből.

Konyha

A bejárat a konyhába vezetett, ahol nap közben az egész család szívesen tartózkodott. Télen a kemence melege, és az étel finom illata mindenkit oda csalogatott. A ház közepe a kereszt közepét jelképezte, vagyis a megnyilvánult világot, az embert. Természetes, hogy itt érezték magukat leginkább elemükben az emberek.

Hátsó szoba vagy kamra

A ház legkevésbé értékes része. Régen csak tároló kamrának használták, később lett belőle szoba, melyet leginkább nők és gyerekek háló helyének, illetve élelmiszer tárolására használtak.

 


 

Ablakok
Ha a ház az ember testét, a kemence a lelkét szimbolizálja, akkor az ablak nem más, mint a ház szeme (azt is mondjuk: ablakszem).

A h ármasság a berendezésben

Ha megfigyelik a házak hármas elosztásúak, (Konha, első szoba, hátsó szoba) utalva a Szentháromságra. ( ősi magyar vallsban Atya, Anya, Fiu, katolikusoknál:Atya, Fiú, Szentlélek)

Azonban a Szenthármasság nemcsak a ház beosztásában, felépítésében jelenik meg, hanem a belső berendezésében is. A parasztházak berendezése évszázadokon keresztül ugyanazt a rendet követte. A szoba egyik sarkában, két ablak között található az ún. szent sarok. Vele átellenben a kandalló, a tűz. A kemence melletti sarokban állították fel a magasra vetett ágyat, a Boldogasszony ágyát.

Az Atyaisten megjelenési helye a szobán belül a szent sarok. A szent sarok általában egy sarokpaddal, négyszögletes asztallal, sarokszekrénnyel, szentképekkel és feszülettel berendezett lakótér. Az asztal a házban oltárként működött. A fő helyet a családfő foglalta el, hiszen ő képviselte a házon belül az Atyaistent.

Az Anyaisten megjelenési helye a szobában a vetett ágy. Ezt alvásra nem használták. Itt helyezték el a hímzett ágyneműt és a kelengye egy részét. A vetett ágyat gyermekszülés vagy halott felravatalozás alkalmával bontották csak meg, hiszen ezek olyan különleges alkalmak voltak, amikor az érkező vagy a távozó lélek különös, Égi anyai védelemre szorult.

A Fiúisten, a lélek megjelenési helye a tűzhely, a kemence. A kemence körül folyt a munka, itt tanyáztak a gyerekek, öregek. A kemence a lélek tüzének anyai védelmét jelentette.


 

Erőterek a magyar házban
Amikor a két alaperő – a férfi és a női erő – éppen megfelelő arányban van, akkor harmónia uralkodik, kiegyensúlyozott a ház.

1. A szellem erejének gyűjtőpontja a házban a keletre, délkeletre és délre nyíló ajtók, ablakok, illetve a padlás. Erőformája a megtisztító, növekedést beindító, kelet típusú fa-energia és a déli feltöltő tűz-erő. Az ötletek, az ihlet, a tervek, az álmok mind a szellemi erő következményei. A teremtés első fázisa, a gondolatok keletkezése. A házban a szellemi erőt “katalizáló” helyek a keleti és a déli oldalak, illetve a tetőtér. Ezekre a részekre érdemes azokat a helyiségeket építeni, ahol alkotunk, szellemi munkát végzünk: dolgozószobát, műtermet, gyerekszobát.

2. A lélek erejének központi helye: a tetőgerendák által alkotott térbeli kereszt metszéspontja, ezen kívül a tűz helye, a délnyugatra és északkeletre néző ajtók-ablakok, valamint a ház közepe. Erőformája kiegyensúlyozott, stabil földerő. Ide érdemes tenni a konyhát, étkezőt, nappalit, minden olyan helyiséget, ahol a társasági élet zajlik.

3. A teremtő-megtermékenyítő erő: a házban nyugati, illetve az északnyugati és északi oldal – a pihenés, érlelődés, a befelé fordulás helye. A hálószobák, fürdőszoba és éléskamra legjobb helye.
Folytatjuk!

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

STARSTABLE Online csatlakozz te is egy remek közösséghez! Daisy BLOG    *****    Érdekelnek a zenei újdonságok? Kattints! ⏵ Popusz: Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több.    *****    Halihó! Néhány újdonság a G-Portál Histórián! Toljuk meg az év végét, kovácsoljunk közösséget ismét! Csatlakozol? :)    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK